Endele Vendele (Premiéra: 17. 10. 2009)

Hrají: Radka Tesárková, Josef Hervert, Martin Rudovský
Režie: Pavel Jurkovič

Pohádky a počítadla, hádanky a písně, nota vesměs lidová, zaříkadla, básně.