Všechny krásy světa (Premiéra: 25. 4. 2009)

Hrají: Taťjana Medvecká, Jiří Dvořák
Režie: Tomáš Vondrovic

Verše Jaroslava Seiferta patří k „políbeným dětem“ české poezie. Jejich čirost, prostota a zdánlivá jednoduchost nikdy neprotiřečí hloubce prožitku a bohatství nuancí citu. I útržky vzpomínek básníka důvěrně umocňují ono zvláštní světlo, jímž jeho básně září. Básně vroucí jako tóny Janáčkovy, křekhé jako motivy Mozarta a české jako Smetanovy harmonie. „Čeho jsem se to napil z prázdného kalicha? Trochu tajemství, trochu naděje, víry, lásky? Bůhsuď.“

Pozdrav návštěvníkům Violy:

Těšil jsem se na tento večer. Rád poslouchám hlas paní Fabiánové a pana Brouska jsem slyšel znamenitě říkat verše Maškarády. Ale posléze — a to bych chtěl zdůranit nikoliv na posledním místě — tolik jsem již slyšel o obecenstvu této místnosti, že jsem byl více než zvědav na toto prostředí, které tak vděčně poslouchá verše Holanovy. Verše, které tak hluboce zasvětily tyto stěny poezii...

Kdybych mohl, byl bych přišel rád. Vyhledával jsem vždy posluchače a čtenáře poezie, poněvadž jsem přesvědčen, že autor nemá se vyhýbat očím, které čtou jeho verše, a nemá míjet tváře, které jim naslouchají...