Čekání na Godota (Premiéra: 12. 5. 2012)

Hrají: Aleš Bílík, Filip Kaňkovský, Matěj Nechvátal, Josef Vaverka, Marie Nováková
Režie: prof. Miloš Horanský

„Rodí obkročmo nad hrobem, na okamžik zazáří den a nanovo je noc.“ V této větě z Beckettova Čekání na Godota, je podle mého názoru zhuštěná celá hra, je v ní obsažena ona nepřekonatelná cykličnost, absurdita a zmar veškerého lidského konání i nekonání. Při studiu Beckettova Godota jsme se snažili původní text „opsat", najít témata o kterých hra medituje a zpracovat je autenticky a po svém, vycházet z vlastní životní zkušenosti a z vlastního vidění světa. I když jsme se snažili oprostit se od textu, začal se nám během zkoušení samovolně vkrádat do úst i do jednání. Ne nadarmo se o Čekání na Godota mluví jako o hře století.

Matěj Nechvátal